กระแสข่าวมาแรง! อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะได้กลับคืนฐานันดรศักดิ์ในปลายเดือนนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ

Related Videos
Video Discription: กระแสข่าวมาแรง! อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะได้กลับคืนฐานันดรศักดิ์ในปลายเดือนนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ

#เจ้าคุณพระสินีนาฏ #พิลาสกัลยาณี #คืนฐานันดรศักดิ์ #อดีตเจ้าคุณพระ #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com