ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลัยลา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เฝ้าฯ

Related Videos
Video Discription: เวลา 18.08 น. วันที่ 24 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอิมาด บัดรุดดีน อะบู ฆอซี คู่สมรสเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบรมราชินี #พระที่นั่งอัมพรสถาน #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com