ประชาชนทยอยรับเสด็จฯ ในหลวง-พระราชินี

Related Videos
Video Discription: ประชาชนทยอยเดินทางมารอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จฯ มาทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com