เจ้าคุณพระสินีนาฏ อู้กำเมืองชมคนลำปาง หลังถูกชมงามขนาด

Related Videos
Video Discription:

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ติดตามการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตโครงการฯ ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง โดยภารกิจครั้งนี้ มีประชาชนชาวลำปางมาให้การต้อนรับมากมาย ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏได้ไหว้สวัสดีอย่างเป็นกันเอง

     และในช่วงหนึ่งชาวลำปางได้ชมเจ้าคุณพระสินีนาฏด้วยภาษาเหนือว่า "งามขนาดเจ้า" ทำให้เจ้าคุณพระสินีนาฏยิ้มรับพร้อมขอบคุณ และยังมีการชมชาวลำปางกลับเช่นกันด้วย ทำให้ประชาชนที่ไปต้อนรับต่างปลื้มปริ่มไปตาม ๆ กัน

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com