ในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

Related Videos
Video Discription: เวลา 17.06 น. วันที่ 29 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, พลตำรวจโท อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เวลา 17.49 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, พลตรี อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตำรวจตรี กำธร จันที ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ข้าราชการและประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร
เวลา 18.00 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลา ฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม จากนั้น ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรมและคับแคบไม่สะดวกต่อการพิจารณาคดีที่เพิ่มขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ หลังคาปั้นหยา มีห้องพิจารณา 14 บัลลังก์ รองรับการขยายงาน และให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้น ทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีให้สะดวกรวดเร็ว พร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลได้เป็นอย่างดี
ศาลจังหวัดพิจิตร เป็นศาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มี เขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่ 12 อำเภอ ซึ่งมีความพร้อมในการบริหารจัดการคดีให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้มีอรรถคดี โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้ และให้บริการส่วนต่าง ๆ อาทิ การไกล่เกลี่ยออนไลน์, การยื่นฟ้อง-ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรมสู่ความเป็น Smart Court ที่มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน โดยในปี 2563 ศาลจังหวัดพิจิตร​ ได้พิจารณาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค จำนวน 8,183 คดี จากคดีที่คงค้างมา และคดีรับใหม่ จำนวน 9,910 คดี

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com