ข่าวด่วน! เมื่อสถาบันฯ call out เวลาของรัฐบาลใกล้หมดแล้ว

Related Videos
Video Discription: ข่าวด่วน! เมื่อสถาบันฯ call out เวลาของรัฐบาลใกล้หมดแล้ว

หลายครั้งที่ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ส่งสัญญาณแนวทางพระราชกระแสรับสั่ง หรืออาจเป็นเพียงพระราชดำริ ออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าเป็นในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม โดยผ่านทางผู้ส่งสารซึ่งเป็นผู้สนองพระราชโองการ หรือเป็นนายทหารพิเศษในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งการส่งสารทุกครั้งได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะสารที่สื่อออกไปแน่นอนว่าไม่ได้มาจากความคิดเห็นของผู้ส่งสารเท่านั้น สังคมทั่วไปรับรู้กันอยู่แล้วว่า เป็นความเคลื่อนไหวจากสถาบันฯ ในคลิปนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนทำให้เกิดบทวิเคราะห์ถึงอนาคตของรัฐบาลที่อาจจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

#ข่าวด่วน #เมื่อสถาบันCallOut #เวลาของรัฐบาลใกล้หมดแล้ว #สถาบันCallOut #CallOut #ของประชาชน #ในหลวง #เรารักราชวงศ์ #ด้วยรักและภักดี #จงรักภักดี #รักสถาบัน #เทิดทูนสถาบัน #ข่าว #ข่าวในพระราชสำนัก #ข่าวในวัง #ข่าวในราชวงศ์ #สถาบันกษัตริย์ #พระราชวงศ์ #ในหลวงฯ #ในหลวงร10 #พระวชิรเกล้า #พระเจ้าอยู่หัว #พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #ฟ้าชาย #วชิราลงกรณ์ #วชิราลงกรณ #สถิตย์พงษ์ #สุขวิมล #สยามไบโอไซเอนซ์ #พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี #ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ #มหาวชิราลงกรณ #ร10 #รัชกาลที่10 #รัชกาลที่10 #พระมหากษัตริย์ไทย #กษัตริย์ #กษัตริย์ไทย #ทูลกระหม่อม #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน #วังหลวง #ช่องวังหลวง #พระราชอำนาจ #วัคซีนโควิด #วิกฤตโควิด #ท่านอ่อง #วัคซีนโควิด #ล็อคดาวน์ #ได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนหรือเปล่า #ในหลวงทรงช่วยประชาชน #วังหลวง #ข่าว #ราชวงศ์จักรี #ใต้ร่มพระบารมี #พระบรมวงศานุวงศ์ #ประเทศไทย #บ้านของพ่อ #เจ้าคุณพระ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #ข่าวในพระราชสำนัก #พระราชกรณียกิจ #ข่าว #เรื่องเล่า #เรื่องราวในวัง #เรื่องราวในวังหลวง

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com