เจ้าคุณพระ ยืนหนึ่งถอนสายบัว งดงามที่สุดในโลก สุดยอดแห่งการถอนสายบัว

Related Videos
Video Discription: ในคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของการถอนสายบัวโดยเจ้าคุณพระฯ ที่เป็นตำนานแห่งการถอนสายบัว เจ้าคุณพระยืนหนึ่งเรื่องการถอนสายบัวที่ถูกต้อง งดงาม และยังแฝงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในท่าทีที่อ่อนช้อย นับว่าหาบุคคลที่จะถอนสายบัวในลักษณะนี้ได้ยากยิ่ง ใน 100 ปี อาจจะมีเพียง 1 คน จึงจัดได้ว่าการถอนสายบัวของเจ้าคุณพระสินีนาฏนั้นงดงามระดับโลกก็คงมิใช่คำกล่าวที่เกินจริงแต่ประการใด
ขอบคุณข้อมูลการถอนสายบัวที่ถูกต้องจาก PRD กรมประชาสัมพันธ์#เจ้าคุณพระ #สุดยอดการถอนสายบัว #ตำนานแห่งการถอนสายบัว #วังหลวง #ข่าว #ราชวงศ์จักรี #ใต้ร่มพระบารมี #พระบรมวงศานุวงศ์ #ประเทศไทย #บ้านของพ่อ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #ข่าวในพระราชสำนัก #พระราชกรณียกิจ #ข่าว #เรื่องเล่า #เจ้าคุณพระถอนสายบัว #งดงามมาก #งดงามที่สุดในโลก #ยืนหนึ่งเรื่องการถอดสายบัว

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com