เพราะแบบนี้!! ในหลวงฯ รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพี่ชายที่แสนดี

Related Videos
Video Discription: เพราะแบบนี้!! ในหลวงฯ รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพี่ชายที่แสนดี

ความรักความเอ็นดูและความห่วงใย จากพี่ชายที่แสนดี เมื่อทรงเติบโตขึ้นมา พสกนิกรยังคงโหยหาภาพความประทับใจขณะที่ทรงพระเยาว์เหล่านั้น โปรดรับชมให้จบคลิปนะคะ เพื่อความเข้าใจที่กระจ่าง และเพิ่มอรรถรสในการแสดงความคิดเห็นยิ่งขึ้น

#เพราะแบบนี้ #เมื่อรู้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ #กรมพระศรีสวางควัฒน #พระเชษฐา #พระขนิษฐา #สมเด็จเจ้าฟ้าฯ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ #เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ #อัครราชกุมารี #กรมพระศรีสวางควัฒน #วรขัตติยราชนารี #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า #กรมสมเด็จพระเทพ #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ #รักเจ้าฟ้าหญิงฯ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณ #ในหลวงฯรัชกาลที่10 #ภารกิจล่าสุด #เจ้าคุณพระสินีนาฏล่าสุด #ร10 #สยามมกุฎราชกุมาร #ทรงพระเจริญ #พระเทพ #เรารักพระเทพฯ #ข่าวในพระราชสำนัก #ราชสำนักไทย #สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช #เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ #วังหลวง #ช่องวังหลวง #ข่าว #ราชวงศ์จักรี #ใต้ร่มพระบารมี #พระบรมวงศานุวงศ์ #ประเทศไทย #บ้านของพ่อ #เจ้าคุณพระ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #ข่าวในพระราชสำนัก #พระราชกรณียกิจ #ข่าว #เรื่องเล่า #เรื่องราวในวัง #เรื่องราวในวังหลวง

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com