เปิดเรื่องลับ.. พระราชหัตถเลขา ฉบับสุดท้าย ของรัชกาลที่ 8

Related Videos
Video Discription: เปิดเรื่องลับ พระราชหัตถเลขา ฉบับสุดท้าย ของรัชกาลที่ 8

เป็นที่ทราบกันดีว่า รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนิทสนมกันมากเมื่อยังทรงพระเยาว์ เมื่อห่างไกลกันก็จะทรงเขียนพระราชหัตถเลขาถึงกันอยู่เสมอ พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 8 ทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่ทรงคิดเกี่ยวกับการปกครองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

#เปิดเรื่องลับ #พระราชหัตถเลขา #ฉบับสุดท้าย #ของรัชกาลที่8 #พระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้าย #การสวรรคตของร8 #ร8สวรรคต #การสวรรคตของร8 #คดีสวรรคตในหลวงร8 #การสวรรคตในหลวงรัชกาลที่8 #เรื่องจริงที่คนไทยอยากรู้ #ในหลวงรัชกาลที่๘ #ในหลวงรัชกาลที่8 #หลักฐานสำคัญ ##เรื่องจริง #ข่าวจริง #เรื่องจริงที่ถูกเก็บงำ #เรื่องลับในร8 #หลักฐานลับ #ลับสุดยอด #แฟ้มลับสุดยอด #บันทึกลับ #ร8 #รัชกาลที่8 #พระบาทสมเด็จ #พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล #พระอัฐมรามาธิบดินทร #พระมหากษัตริย์ไทย #ราชวงศ์จักรี #ครองราชย์ #ในหลวงฯ #ข่าว #ข่าวในพระราชสำนัก #ข่าวในวัง #ข่าวจากในวังหลวง #ช่องวังหลวง #วังหลวง #วังหลวง #ช่องวังหลวง #ข่าว #ราชวงศ์จักรี #ใต้ร่มพระบารมี #พระบรมวงศานุวงศ์ #ประเทศไทย #บ้านของพ่อ #เจ้าคุณพระ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #ข่าวในพระราชสำนัก #พระราชกรณียกิจ #ข่าว #เรื่องเล่า #เรื่องราวในวัง #เรื่องราวในวังหลวง

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com