ในหลวง พระราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เจ้าคุณพระสินีนาฏทรงวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

Related Videos
Video Discription: ----------------------------------------------
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ฯ ข่าวในพระราชสำนัก
สาระน่ารู้ เกร็ดประวัติศาสตร์ ฯลฯ ผ่านทางช่อง Assavarak Channel
ได้ที่ -----ธนาคารไทยพานิชย์ 808-254325-0 Assavarak Chan.
ห้าบาทสิบบาทตามกำลังช่วยให้น้องๆ ทีมงานได้ทำช่อง ทำรายการดีๆ ต่อไปกันด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ ส่งสลิปแจ้งการโอนบริจาคสนับสนุนได้ที่ไลน์ไอดี aun.1577 นะครับ
----------------------------------------------
เวลา 17.39 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย" รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช
อนึ่งตลอดทั้งวัน มีคณะบุคคลต่าง ๆ อาทิ คณะองคมนตรี, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ซึ่งเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎร ตั้งแต่การประกาศเลิกทาส, การปฏิรูประบบราชการ, ด้านการสาธารณูปโภค เช่น การสร้างรถไฟ การสร้างถนน การขุดคลองต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และส่งเสริมการเพาะปลูก ส่วนด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่ง ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ


#ปิยะมหาราช #ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com