กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้

Related Videos
Video Discription: ----------------------------------------------
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ฯ ข่าวในพระราชสำนัก
สาระน่ารู้ เกร็ดประวัติศาสตร์ ฯลฯ ผ่านทางช่อง Assavarak Channel
ได้ที่ -----ธนาคารไทยพานิชย์ 808-254325-0 Assavarak Chan.
ห้าบาทสิบบาทตามกำลังช่วยให้น้องๆ ทีมงานได้ทำช่อง ทำรายการดีๆ ต่อไปกันด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ ส่งสลิปแจ้งการโอนบริจาคสนับสนุนได้ที่ไลน์ไอดี aun.1577 นะครับ
----------------------------------------------
เวลา 09.01 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม เกษมสุข หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี วิทยากรค่ายพุทธบุตร นำนางสิริเพ็ญ ราษฎร์เจริญ ประธานจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-5 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระภิกษุ ร่วมเฝ้าด้วย
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำ นายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางสาวมณีรัตน์ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เวลา 14.12 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรถเก็บขยะติดเชื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรม

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com